Archiwum dla miesiąca: wrzesień 2019

XIII Sesja Rady Gminy Koniusza

2021-02-13T01:07:47+00:00

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 26 września 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Informacja z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2019 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Żłobek Samorządowy w Gminie Koniusza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego [...]

XIII Sesja Rady Gminy Koniusza2021-02-13T01:07:47+00:00

Spotkanie dla Kół Gospodyń Wiejskich i osób tworzących tradycyjne przetwory w GOK Koniusza

2019-09-19T22:11:33+00:00

Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy serdecznie zaprasza stowarzyszenia, organizacje nieformalne,  w szczególności Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby tworzące tradycyjne przetwory z warzyw i owoców, na spotkanie dotyczące projektu współpracy, mającego na celu wypromowanie marki produktów lokalnych z powiatu proszowickiego. Spotkanie odbędzie się w GOK Koniusza, Koniusza 5, w środę, 25 września, o godzinie 16:00.   Więcej informacji pod nr telefonu: 607 345 172 oraz 698 001 474

Spotkanie dla Kół Gospodyń Wiejskich i osób tworzących tradycyjne przetwory w GOK Koniusza2019-09-19T22:11:33+00:00

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 września 2019 r.

2019-09-15T17:51:54+00:00

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 września 2019 r.   Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Koniusza obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje: § 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.09.2019 r. w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza do niżej wymienionych komisji wyborczych: [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 września 2019 r.2019-09-15T17:51:54+00:00

Komisje Rady Gminy

2019-09-15T17:24:05+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 17 września 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie wniosków w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku. 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 5. Omówienie sprawy [...]

Komisje Rady Gminy2019-09-15T17:24:05+00:00

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

2019-09-10T13:17:07+00:00

Wójt Gminy Koniusza informuje iż zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej są przyjmowane do dnia 13 września 2019 r. do godziny 14.00.

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych2019-09-10T13:17:07+00:00
Przejdź do góry