Archiwum dla miesiąca: sierpień 2019

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

2019-08-30T11:36:47+00:00

BO Małopolska: Aż 188 zadań dopuszczonych do głosowania Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wynik jest rekordowy: mieszkańcy będą mogli wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem. Głosowanie rozpocznie się już 9 września i potrwa do końca miesiąca. Wiosną, w trakcie składania propozycji zadań mieszkańcy zgłosili aż 239 propozycji – najwięcej w historii wszystkich edycji. Teraz pozytywną weryfikację przeszło aż 188 pomysłów. Najwięcej z nich, bo 38, dotyczy subregionu Miasto Kraków. Na drugim miejscu jest Subregion Tarnowski, z 37 zadaniami, a na trzecim [...]

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego2019-08-30T11:36:47+00:00

XII Sesja Rady Gminy Koniusza

2021-02-13T01:07:53+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia [...]

XII Sesja Rady Gminy Koniusza2021-02-13T01:07:53+00:00

Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy

2019-08-11T14:08:10+00:00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Zawiadamiam, że w dniu 19.08.2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 8 00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy, sala nr 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Analiza i rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Koniusza. 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 4. Zakończenie. Uprzejmie proszę o niezawodne i punktualne przybycie. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Damian Jaskólski ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Komisja Budżetowo – Finansowa Znak: Or.0012.14.2019 Zawiadamiam, że w dniu 20.08.2019 r. /tj. wtorek/ o godz. 9 00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy – [...]

Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Gminy2019-08-11T14:08:10+00:00
Przejdź do góry