Archiwum dla miesiąca: maj 2019

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2019-05-13T10:27:32+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 16 maja 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok, 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/67/2019 Rady Gminy Koniusza z [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2019-05-13T10:27:32+00:00

Kolejna pomoc dla KGW

2019-05-08T18:30:15+00:00

Kolejna pomoc dla KGW Nawet do 5 tys. zł dla KGW - Nabór wniosków od 7 maja! Pomoc finansowa po raz kolejny trafi do Kół zarejestrowanych w ARiMR. Wniosek o przyznanie można znaleźć tutaj: https://bit.ly/2JlRhGQ Warunkiem otrzymania dotacji także w tym roku jest rozliczenie uprzednio uzyskanej pomocy. Będzie ona przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel przeznaczono kwotę 40 mln zł. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju, które weszło w życie z dniem 7 maja, mówi o tym, że pomoc będzie mogła być przyznawana Kołu raz w roku i trzeba będzie ją wykorzystać do 31 grudnia roku, w którym została przyznana. Stawki [...]

Kolejna pomoc dla KGW2019-05-08T18:30:15+00:00

II NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOSKA NIANIA 2.0”

2019-05-06T10:50:15+00:00

II NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOSKA NIANIA 2.0” Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu "Małopolska Niania 2.0" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0". Do wzięcia udziału w Projekcie, a tym samym, do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających [...]

II NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOSKA NIANIA 2.0”2019-05-06T10:50:15+00:00

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy

2019-05-05T20:08:51+00:00

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. (tj. piątek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Analiza i rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Koniusza. 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 4. Zakończenie. _________________________________________________________________________________________________________________________________ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informuje, że w dniu 9 maja 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie [...]

Informacje o posiedzeniach komisji Rady Gminy2019-05-05T20:08:51+00:00
Przejdź do góry