Archiwum dla miesiąca: kwiecień 2019

Decyzja Nr 6/2019 – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach dotycząca przydatności wody do spożycia na terenie Gminy Koniusza 

2019-04-13T22:35:41+00:00

Decyzja Nr 6/2019 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach dotycząca przydatności wody do spożycia na terenie Gminy Koniusza    DECYZJA

Decyzja Nr 6/2019 – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach dotycząca przydatności wody do spożycia na terenie Gminy Koniusza 2019-04-13T22:35:41+00:00

VIII SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2021-02-13T01:08:13+00:00

Koniusza, 05 kwietnia 2019 r. VIII SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że VIII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. /tj. czwartek/, o godz. 9 00   w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Przyjęcie porządku obrad, 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji, 4. Interpelacje i wnioski Radnych 5. Wnioski Sołtysów, 6. Wnioski Kierowników Jednostek, 7. Uchwały w sprawie: a) zmiany budżetu gminy na 2019 rok, b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027, c) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernichowie, d) udzielenia dotacji z budżetu dla [...]

VIII SESJA RADY GMINY KONIUSZA2021-02-13T01:08:13+00:00

Informacja z dnia 5 kwietnia 2019 r. o unieważnieniu ustnego przetargu nieograniczonego

2019-04-07T19:58:59+00:00

Informacja z dnia 5 kwietnia 2019 r. o unieważnieniu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koniusza   Wójt Gminy Koniusza informuje, że przeprowadzony w dniu 3 kwietnia 2019 r. o godz.10 00 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości składającej się z części działki nr 83/11 o powierzchni 100 m 2 , wpisanej w księdze wieczystej KR1H/00012733/1 został unieważniony. Powodem unieważnienia przetargu jest wystąpienie w charakterze pełnomocnika uczestnika przetargu osoby, która nie miała należytego umocowania. Z uwagi na okoliczność, iż ww. osoba była jedynym uczestnikiem przetargu powyższe na zasadzie art. 104 k.c. w związku z pkt [...]

Informacja z dnia 5 kwietnia 2019 r. o unieważnieniu ustnego przetargu nieograniczonego2019-04-07T19:58:59+00:00

Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2019 r.o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2019-04-04T15:45:23+00:00

Or. 524.12.2019 Koniusza, dnia 2 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych gminy Koniusza [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2019 r.o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu2019-04-04T15:45:23+00:00

Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2019 r.

2019-04-02T13:49:43+00:00

Or.524.13.2019 Koniusza, dnia 2 kwietnia 2019 r. Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku. Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późno zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 kwietnia 2019 r.2019-04-02T13:49:43+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

2019-04-02T13:36:03+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Porządku Publicznego, informuje, że w dniu 3 i 4 kwietnia 2019 r. (tj. środa i czwartek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, 2. Wyjazd Komisji w teren – opracowanie planu pracy remontów, napraw bieżących dróg na 2019 rok. 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, 4. Zakończenie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy2019-04-02T13:36:03+00:00
Przejdź do góry