Archiwum dla miesiąca: kwiecień 2019

WÓJT GMINY KONIUSZA  OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA  Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach

2019-04-30T19:45:36+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA  OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA  Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach z siedzibą w Rzędowicach 44,  32-104 Koniusza.   Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzędowicach    

WÓJT GMINY KONIUSZA  OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA  Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach2019-04-30T19:45:36+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

2019-04-26T11:42:08+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI Urząd Gminy Koniusza Koniusza 55, 32-104 Koniusza tel.: 012 386 91 00, e-mail: gmina@koniusza.pl 2. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO Podinspektor ds. księgowości 3. OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH ZE STANOWISKIEM I. Wymagania niezbędne (formalne): a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, d) niekaralność za umyślne przestępstwa ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, e) staż pracy wynoszący nie mniej niż 1 rok pracy w księgowości jednostek samorządu terytorialnego, f) wykształcenie wyższe pierwszego [...]

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE2019-04-26T11:42:08+00:00

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY BEZ PRZETARGU NA OKRES DO 3 LAT

2019-04-26T11:30:12+00:00

  Załącznik  do Zarządzenia  Wójta Gminy Koniusza Nr 37/2019 z dnia 25 kwietnia  2019 r.   WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY BEZ PRZETARGU NA OKRES DO 3 LAT Wykaz  wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy   Koniusza, a także na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Koniusza   w okresie od dnia 26.04. 2019 r. do 17.05. 2019 r.          Z-ca Wójta Gminy Koniusza  mgr inż. Hubert Wawrzeń  

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY BEZ PRZETARGU NA OKRES DO 3 LAT2019-04-26T11:30:12+00:00
Przejdź do góry