Archiwum dla miesiąca: luty 2019

Szkolenia ARiMR dla Producentów Rolnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu proszowickiego.

2019-02-11T11:57:48+00:00

Biuro Powiatowe ARiMR w Proszowicach informuje o cyklu szkoleń zaplanowanych  dla Producentów Rolnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu proszowickiego, które odbędą się w miesiącu lutym.  Tematem szkolenia ale rolników będą: -  Aktualne informacje z PROW 2014 – 2020 -  Zasady składania wniosków obszarowych w 2019 r -  Ubój gospodarczy zwierząt,  ASF. -  Aktualne informacje dla rolników ubezpieczonych w KRUS.  Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich  dotyczyć będzie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, na szkoleniu będą obecni pracownicy Urzędu Skarbowego oraz  ARiMR którzy odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące rozliczenia. Termin szkolenia: 02.14.2019 godz. 9:00 Miejsce szkolenia: Urząd Gminy i Miasta [...]

Szkolenia ARiMR dla Producentów Rolnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu proszowickiego.2019-02-11T11:57:48+00:00

Szkolenie – Małopolska Izba Rolnicza

2019-02-07T07:44:03+00:00

MIR/P/6/01/2019 Zaproszenie Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej w Proszowicach zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 12.02.2019 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy. Tematyka szkolenia: Nabór wniosków obszarowych w roku 2019. Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. Bieżące informacje na temat ASF. Aktualne informacje dla rolników ubezpieczonych w KRUS. Szkolenie poprowadzą: Kierownik ARiMR Józef Krzeczek. Powiatowy Lekarz Weterynarii Paweł Pęczalski. Kierownik KRUS w Proszowicach Zbigniew Grzyb. Kierownik MODR w Proszowicach Marta Zastawnik   Serdecznie zapraszamy

Szkolenie – Małopolska Izba Rolnicza2019-02-07T07:44:03+00:00

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy

2019-02-07T07:39:03+00:00

Wójt Gminy Koniusza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy 32-104 Koniusza, Koniusza 5 Wymiar etatu: pełny etat Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania –7 lat Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Koniuszy, Koniusza 5, 32-104 Koniusza I. Wymagania niezbędne (formalne): 1) wykształcenie wyższe, 2) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w jednej z form organizacyjnych działalności kulturalnej o której mowa w art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 3) obywatelstwo polskie, 4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 5) stan zdrowia umożliwiający [...]

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy2019-02-07T07:39:03+00:00

Spotkanie informacyjne – Program Czyste Powietrze

2019-02-05T13:42:51+00:00

Gmina Koniusza informuje, iż w dniu 6 marca 2019 roku, o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, odbędzie się spotkanie dotyczące Programu Czyste Powietrze. W związku z dużą ilością chętnych osób, które chcą wziąć udział w dofinansowaniu, przewidziana jest krótka prezentacja zmian w projekcie oraz możliwość konsultacji z przedstawicielem instytucji wdrażającej. Zapraszamy!

Spotkanie informacyjne – Program Czyste Powietrze2019-02-05T13:42:51+00:00
Przejdź do góry