Archiwum dla miesiąca: luty 2019

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY KONIUSZA

2019-02-27T13:40:41+00:00

Wójt Gminy Koniusza Or. 524.2.2019 ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 27 lutego 2019 roku   w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY KONIUSZA2019-02-27T13:40:41+00:00

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY KONIUSZA

2019-02-27T13:32:30+00:00

Wójt Gminy Koniusza Or. 524.1.2019 ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 pkt. [...]

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY KONIUSZA2019-02-27T13:32:30+00:00

Utrudnienia w sprawach związanych z dowodami osobistymi

2019-02-27T11:35:21+00:00

Urząd Gminy Koniusza informuje, iż w związku z wdrażaniem przez Ministerstwo Cyfryzacji E- Dowodów nastąpią utrudnienia w obsłudze spraw związanych z dowodami osobistymi. W związku z wdrożeniem z dniem 4 marca 2019 r. dowodów osobistych z warstwą elektroniczną nastąpią przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych i wystąpią pewne utrudnienia w załatwianiu spraw w zakresie dowodów osobistych. Wnioski papierowe o wydanie „starego” dowodu osobistego będzie można składać tylko do piątku 1 marca br., do godz. 11.30.   W dniach od 1 marca od godz. 12.00 do 4 marca br. nie będzie możliwości wydania spersonalizowanych dowodów osobistych. Nastąpi także czasowe wyłączenie możliwości [...]

Utrudnienia w sprawach związanych z dowodami osobistymi2019-02-27T11:35:21+00:00

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości , składającej się z części działki 83/11 o powierzchni 100 m 2 w Koniuszy

2019-02-26T12:08:18+00:00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2019 Wójta Gminy Koniusza z dnia 22 lutego 2019 r. Wójt Gminy Koniusza ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości , składającej się z części działki 83/11 o powierzchni 100 m 2 w Koniuszy Warunki przetargu: 1. Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2019 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Koniuszy 55, sala nr 1 2.Opis nieruchomości: 1/ Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 83/11 powierzchni 100 m 2 2/ Nr Księgi Wieczystej: KR1H/00012733/1 3/ Obciążenia nieruchomości : brak obciążeń 4/ Właściciel: Gmina Koniusza 5/ Przeznaczenie w planie: w [...]

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości , składającej się z części działki 83/11 o powierzchni 100 m 2 w Koniuszy2019-02-26T12:08:18+00:00

VII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 lutego 2019 r.

2021-02-13T01:08:21+00:00

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że VII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 lutego 2019 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek 7. Podjęcie uchwał w sprawie : a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza, b) zmiany uchwały Nr IV/12/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i [...]

VII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 lutego 2019 r.2021-02-13T01:08:21+00:00

Informacje na temat instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Koniusza.

2019-02-22T19:12:53+00:00

Informacje na temat instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Koniusza. Informujemy, że marcu 2019 roku ogłoszony zostanie przetarg wspólny dla wszystkich instalacji z 41 gmin uczestniczących w projekcie. Trwają końcowe prace zespołu roboczego uwzględniające ostatnie aktualizacje – aktualizacji w całym projekcie w 2018 roku było ponad 1000. Po rozstrzygnięciu przetargu, co ze względu na wymogi procedury przetargowej jest możliwe najwcześniej w czerwcu/lipcu 2019 roku, ustalony zostanie szczegółowy harmonogram montażu instalacji na lata 2019-2020. Instalacje wykonane będą tylko u tych mieszkańców, którzy podpisali umowy organizacyjno – finansowe na ich wykonanie. Udział własny mieszkańców przewidziany w umowach i audytach wymagany będzie po przetargu, [...]

Informacje na temat instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Koniusza.2019-02-22T19:12:53+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Koniusza

2019-02-20T11:38:23+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 21 lutego 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza, 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2018 r. [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Koniusza2019-02-20T11:38:23+00:00

VI Sesja Rady Gminy Koniusza

2021-02-13T01:08:24+00:00

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że VI Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 18 lutego 2019 r. /tj. poniedziałek/, o godz. 9 00   w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie : a) inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, b) zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów tych podatków oraz  ustalenia wynagrodzenia za inkaso, c) współpracy z Gminą Miasto Kraków w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie. [...]

VI Sesja Rady Gminy Koniusza2021-02-13T01:08:24+00:00

Zagubiony pies

2019-02-13T17:11:32+00:00

Pies to suczka, łapki i pyszczek ma jasno -brązowe, troszkę miodowe, reszta ciemna. Wygląda na młodego pieska, łasi się do ludzi, nie boi, wygląda jak by się zgubiła i nie wiedziała gdzie jest. Wydaje nam się że mogła mieszkać w domu bo nie boi się do niego wchodzić. Pies znajduje się w miejscowości Górka Jaklińska. Jeśli ktoś poszukuje takiego psa prosimy, o kontakt z Urzędem Gminy w Koniuszy.  

Zagubiony pies2019-02-13T17:11:32+00:00
Przejdź do góry