Archiwum dla miesiąca: grudzień 2018

IV SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2021-02-13T01:08:33+00:00

IV SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że IV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 grudnia 2018 r. ( tj. piątek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek 7. Uchwały w sprawie: a) zmiany budżetu gminy na 2018 rok, b) przyznania dotacji z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy, c) przyznania dotacji z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy, d) współpracy z Gminą Miasto [...]

IV SESJA RADY GMINY KONIUSZA2021-02-13T01:08:33+00:00

Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2019 rok

2018-12-16T11:28:33+00:00

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA  z dnia 13 grudnia 2018 r.   o przeprowadzeniu konsultacji [R.Ż.6140.43.2018] Miejsce zamieszczenia:  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona internetowa Gminy Koniusza   Wójt Gminy Koniusza zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) do wzięcia udziału  w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Koniuszy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2019 rok”. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 17-12-2018 r. [...]

Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2019 rok2018-12-16T11:28:33+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy – 13 grudnia 2018

2018-12-10T06:47:16+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 13 grudnia 2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok, 3. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, 4. Przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027, 5. Omówienie projektu uchwały [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy – 13 grudnia 20182018-12-10T06:47:16+00:00

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej – 10 grudnia 2018

2018-12-10T06:44:24+00:00

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej - 10 grudnia 2018 Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Gminy Koniusza informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, 3. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027, 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 5. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej – 10 grudnia 20182018-12-10T06:44:24+00:00
Przejdź do góry