Archiwum dla miesiąca: wrzesień 2018

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol

2018-09-24T22:06:18+00:00

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol Urząd Gminy Koniusza przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września upływa termin wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty ww. III raty należy dokonać w kasie w Urzędzie Gminy Koniusza, najpóźniej do 28 września 2018 r. (piątek) do godziny 15.00. Wpłaty można dokonać również przelewem na numer konta bankowego 93 8597 0001 0040 0400 0488 0002.  W tytule przelewu należy podać numer raty, rok, numery zezwoleń oraz adres lokalizacji punktu sprzedaży. Jednocześnie informujemy, że niedokonanie opłaty we wskazanym terminie skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia. Zezwolenie wygasa  z upływem 30 dni od dnia, [...]

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol2018-09-24T22:06:18+00:00

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ZIELONA Z DNIA 17.09.2018 r.

2018-09-17T12:04:23+00:00

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ZIELONA Z DNIA 17.09.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Zielona, że po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu wykonano powtórne badania laboratoryjne. Próbki wody pobrane ze stałych punktów poboru wodociągu publicznego Zielona nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych wody.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ZIELONA Z DNIA 17.09.2018 r.2018-09-17T12:04:23+00:00

XLV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 13 września 2018 r.

2018-09-07T21:53:08+00:00

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 13 września 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Informacja z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2018 roku. 8. Uchwały w sprawie: a) zmiany budżetu gminy na 2018 rok, b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025, c) utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października [...]

XLV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 13 września 2018 r.2018-09-07T21:53:08+00:00

Trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego

2018-09-07T17:33:18+00:00

150 zadań – z tylu projektów obywatelskich Małopolanie wybiorą jeden, na który oddadzą swój głos w III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Głosowanie rusza już 10 września i potrwa do 5 października. W tym roku na realizację zwycięskich inicjatyw Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 8 mln zł. Znamy wyniki weryfikacji formalnej projektów w trzeciej odsłonie Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Ze 195 zdań, które łącznie zgłosili mieszkańcy regionu aż 150 zostanie dopuszczonych do głosowania. Już trzeci raz Małopolanie udowadniają, że nie brakuje mi pomysłów i kreatywności. Różnorodność projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Małopolski jest wyjątkowo duża. Przeważają projekty miękkie, nie brakuje [...]

Trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego2018-09-07T17:33:18+00:00
Przejdź do góry