Komisje Stałe Rady Gminy Koniusza

Składy osobowe Komisji Stałych Rady Gminy

Komisja Rewizyjna:

 1. Pawłowska Malwina – Przewodniczący
 2. Malik Agnieszka –  Zastępca Przewodniczącego
 3. Moryc Paweł  – Członek

Komisja Budżetowo – Finansowa:

 1. Zdeb Agnieszka  –  Przewodniczący
 2. Nogieć Andrzej –  Zastępca Przewodniczącego
 3. Jaskólski Damian  – Członek

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego:

 1. Kwiecień Aneta  – Przewodniczący
 2. Zdeb Agnieszka  – Zastępca Przewodniczącego
 3. Pawłowska Malwina – członek
 4. Kwiecień Daniel – członek
 5. Bryła Adrian – członek

Komisja Rolnictwa, Drogowa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej   Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy:

 1. Migas Piotr – Przewodniczący
 2. Malik Agnieszka – Zastępca Przewodniczącego
 3. Duda Brygida – członek
 4. Konieczny Mirosław – członek
 5. Kwiecień Daniel – członek
 6. Bryła Adrian  – członek
 7. Kaczmarczyk Danuta – członek
 8. Kura Przemysław – członek
 9. Pająk Marcin – członek

Komisja skarg, wniosków i petycji:

 1. Kwiecień Aneta – Przewodniczący
 2. Moryc Paweł – Zastępca Przewodniczącego
 3. Pająk Marcin – członek