Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Małopolski
Prokopara
Kurier proszowicki
Tęczowe przedszkole

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Wpisanie wyborcy  do rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek wyborcy o dopisanie do rejestru wyborców Gminy Koniusza.

2.    Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość

3.    Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.    Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty:

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Gminy Koniusza pok. 5

Termin odpowiedzi:

Decyzją o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.


Uwagi:
REJESTR WYBORCÓW część A

Wyborca stale zamieszkały lub nie zamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborczym, właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.
Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy może być wpisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.
Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisani do rejestru wyborców z urzędu.
REJESTR WYBORCÓW część B
Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony do korzystania z praw wyborczych Rzeczypospolitej Polskiej wpisany do rejestru wyborców część B, na jego pisemny wniosek, skreśla się z rejestru wyborców.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r.  poz. 112 . z późn. zm.)
2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r.w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz.941)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Wójta Gminy Koniusza, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

ZADAJ PYTANIE
NA SKRÓTY
HALA SPORTOWA
Strona GłównaWybory, Referenda UE 2014Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Top of Page

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasadzie działania ciasteczek cookie wejdź na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapoznałem się z treścią wiadomośći i akceptuję ją