Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Małopolski
Prokopara
Kurier proszowicki
Tęczowe przedszkole

Informacja o możliwości głosowania przez pełnomocnika

INFORMACJA
WÓJTA GMINY KONIUSZA
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
o możliwości głosowania przez pełnomocnika w Referendum ogólnokrajowym
zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez Wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Wójta Gminy Koniusza. Wniosek należy złożyć najpóźniej 9 dni przed dniem Referendum, tj. do dnia 28 sierpnia 2015r.Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę w urzędzie gminy. Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania wyborcy oraz dane osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.

Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa, zawierającą jej dane osobowe oraz imię i nazwisko i dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa.

•          kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności

•          kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Wyborcy udzielający pełnomocnictwa, którzy ukończyli 75 lat nie przedstawiają zaświadczenia o niepełnosprawności.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo:

1) głosując osobiście, jeśli nie zagłosował przed nim jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo);
2) składając stosowne oświadczenie:
- Wójtowi, najpóźniej do 4 września 2015 r.
- właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie zagłosował wcześniej jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo).

Informacje w w/w sprawach udzielane są pod numerem telefonu: 12 386 91 00 w 23

WÓJT GMINY KONIUSZA

   /-/ Wiesław Rudek

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

 

ZADAJ PYTANIE
NA SKRÓTY
HALA SPORTOWA
Strona GłównaWybory, ReferendaReferendum 2015Informacja o możliwości głosowania przez pełnomocnika Top of Page

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasadzie działania ciasteczek cookie wejdź na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapoznałem się z treścią wiadomośći i akceptuję ją