Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Małopolski
Prokopara
Kurier proszowicki
Tęczowe przedszkole

VI Sesja VII kadencji Rady Gminy Koniusza - 26 marca 2015 r.

VI Sesja VII kadencji Rady Gminy Koniusza odbędzie się w czwartek  26 marca 2015 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy.

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie  porządku  obrad,
3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji,
4. Interpelacje i wnioski Radnych
5. Wnioski  Sołtysów,
6. Wnioski Kierowników Jednostek,
7. Uchwały w sprawie:
a) uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2015 rok,
b) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
c) zmiany uchwałyNr IX/46/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 16.06. 2011r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Koniusza,
d) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Koniusza na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki,
e) zmiany budżetu gminy na 2015 rok,
f) utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
g) zmian w statucie gminy Koniusza,
h) uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2015-2019 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,
i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność  Skarbu Państwa, a będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Koniusza z dotychczasowym  dzierżawcą.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 r.
9. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
10. Odpowiedź  na interpelacje  Radnych  i wnioski Sołtysów,
11. Sprawy bieżące i wolne  wnioski.
12. Zakończenie.

ZADAJ PYTANIE
NA SKRÓTY
HALA SPORTOWA
Strona GłównaUrząd gminyRada GminySesjeVI Sesja VII kadencji Rady Gminy Koniusza - 26 marca 2015 r. Top of Page

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasadzie działania ciasteczek cookie wejdź na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapoznałem się z treścią wiadomośći i akceptuję ją