Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Małopolski
Prokopara
Kurier proszowicki
Tęczowe przedszkole

Ogłoszenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu

 

                                                                                                            Koniusza, 12.04.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Powtórnym wyłożeniem zostaje objęty tekst projektu planu oraz  tereny oznaczone na załączniku graficznym do projektu planu, których sposób zagospodarowania przestrzennego uległ  zmianie w wyniku rozpatrzenia złożonych uwag do projektu planu podczas pierwszego wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu. Lokalizacja i granice terenów objętych ponownym wyłożeniem znajduje się  w załączniku graficznym umieszczonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza oraz   na stronach internetowych Urzędu Gminy i BIP: https://bip.malopolska.pl/ugkoniusza

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza,

32-104 Koniusza 55, woj. małopolskie,

w terminie od 7. 05. 2018 r. do 6.06. 2018 r.w godz. od 12.00 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.05.2018 r. w Urzędzie Gminy Koniusza, o godz. 1000.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu zgodnie z art. 18 ust. 1, 2, 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.). Uwagi należy składać do Wójta Gminy Koniusza, Urząd Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55, woj. małopolskie w terminie do dnia 21.06. 2018r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

                                                                      

Wójt Gminy Koniusza


 

ZADAJ PYTANIE
NA SKRÓTY
HALA SPORTOWA
Strona GłównaInformatorAktualnościOgłoszenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu Top of Page

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasadzie działania ciasteczek cookie wejdź na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapoznałem się z treścią wiadomośći i akceptuję ją