Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Małopolski
Prokopara
Kurier proszowicki
Tęczowe przedszkole

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 26 lutego 2018 r

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018r. W sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego:

ZARZĄDZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Na podstawie art. 373 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130)) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 oraz z 2018 r. poz. 130), działając w porozumieniu z właściwymi terytorialnie i rzeczowo komisarzami wyborczymi,zarządza się, co następuje:

§ 1.Ustala się liczbę radnych wybieranych do rad gmin, odrębnie dla każdej rady gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Ustala się liczbę radnych wybieranych do rad powiatów, odrębnie dla każdej rady powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Ustala się liczbę 39 radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

§ 4. 1.Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości,w formie obwieszczenia, w każdej gminie województwa małopolskiego najpóźniej na4 miesiące przed upływem kadencji.

2.Egzemplarz zarządzenia przekazuje się właściwym radom, Sejmikowi Województwa Małopolskiego, Komisarzom Wyborczym w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 Wojewoda Małopolski

Piotr Ćwik

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018r.

(wyciąg)

Liczba radnych wybieranych w wyborach do rad gmin na obszarze województwa małopolskiego ustalona odrębnie dla każdej gminy.

lp.

nazwa gminy

liczba radnych

 

powiat proszowicki

 

129.

Koniusza

15

130.

Koszyce

15

131.

Nowe Brzesko

15

132.

Pałecznica

15

133.

Proszowice

15

134.

Radziemice

15

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018r.

(wyciąg)

Liczba radnych wybieranych w wyborach do rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego ustalona odrębnie dla każdego powiatu.

lp.

nazwa powiatu

liczba radnych

14.

powiat proszowicki

17

Załącznik:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r.

ZADAJ PYTANIE
NA SKRÓTY
HALA SPORTOWA
Strona GłównaInformatorAktualnościObwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018r. Top of Page

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasadzie działania ciasteczek cookie wejdź na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapoznałem się z treścią wiadomośći i akceptuję ją