Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.

Kontakt:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Dorota Lipiarz
Koniusza 5
32-104 Koniusza
tel. 386-94-24
e-mail: gok@autograf.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy został powołany do działania w roku 1977 uchwałą Gminnej Narodowej Rady w Koniuszy. Początkowo Funkcjonował przy Urzędzie Gminy a następnie w roku 1988 przejął budynek po Urzędzie Gminy, gdzie działał przez kilka lat. Na początku lat 90 oddano do użytku nowo wybudowany budynek, w którym instytucja ta działa do dnia dzisiejszego.

W czasie pracy GOK wszyscy zainteresowani mogą korzystać bezpłatnie z kafejki internetowej oraz stołu do ping-ponga. Dyżurujący w tym czasie pracownicy chętnie służą swoją pomocą w drukowaniu i kserowaniu różnego rodzaju dokumentów.

GOK dysponuje odpowiednią bazą lokalową, którą udostępnia wg. potrzeb na obrady Sesji Rady Gminy, zebrania wiejskie, szkolenia rolnicze, spotkania strażackie, poselskie, różnego rodzaju pokazy, badania medyczne oraz na potrzeby szkół czy przedszkoli.
Na stałe GOK udostępnia pomieszczenie Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, gdzie dyżurujący pracownicy służą swoją pomocą i poradami okolicznym rolnikom.

Można również odpłatnie wynająć salę i zaplecze kuchenne GOK na przyjęcia weselne i inne okolicznościowe rodzinne spotkania.

GOK patronuje działalności Kół Gospodyń Wiejskich, Trzech Orkiestr Dętych (z Koniuszy, Niegardowa i Biórkowa Wielkiego), Zespołu śpiewaczy Ludowych
„Przesławianki”. Organizacje te uświetniają swoją obecnością nie tyko imprezy gminne, ale i też pokazują się na zewnątrz, biorą udział w różnego rodzaju konkursach i przeglądach gdzie zajmują często czołowe miejsca.
Sponsoruje również działalność,,Klubu Seniora”, który skupia emerytów i rencistów z terenu całej Gminy.

W ramach współpracy ze szkołami organizuje różnego rodzaju konkursy:
recytatorskie, plastyczne czy muzyczne.

GOK pomaga w organizacji wszelkiego rodzaju imprez i uroczystości Gminnych.
Stara się podtrzymywać wiejskie tradycje, dlatego od trzech lat jest organizatorem Dożynek Gminnych i konkursu na tradycyjny wieniec Dożynkowy.
Od wielu lat wspólnie z Kołem Gminnym Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych organizuje uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia historyczne z czasów II Wojny Światowej,
które miały miejsce na terenie naszej Gminy.

GOK jest otwarty na wszelkie inicjatywy wypływające nie tylko od mieszkańców gminy czy lokalnych instytucji, ale również na propozycje współpracy płynące z zewnątrz. ZAPRASZAMY!