Ochotnicze Straże Pożarne

O S P    B I Ó R K Ó W   M A Ł Y

Biórków Mały 72
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Dariusz Luty
tel. 608 482 496
Naczelnik OSP –  Zbigniew Sołek
tel. (12) 386 90 43

O S P    B I Ó R K Ó W   W I E L K I

Biórków Wielki 109
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Paweł Moryc 
tel. 604 083 233
Naczelnik OSP – Kazimierz Sprynca
tel. 606 178 368

O S P    C Z E R N I C H Ó W

Czernichów 28
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Celina Gawęda 
tel. 660 773 316
Naczelnik OSP – Zbigniew Kałuża

O S P    D A L E W I C E

Dalewice 33
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Krzysztof Żytko
tel. 692  056 840
Naczelnik OSP – Rafał Malik 
tel. 604 238 161

O S P    G L E W I E C

Glewiec 1
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Edward Rojewski
tel. 605 132 006
Naczelnik OSP – Norbert Rojewski

O S P    G N A T O W I C E

Gnatowice 13
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Edward Mazurek
tel. 501 578 184
Naczelnik OSP – Stefan Kleszcz
tel. (12) 385 94 77

O S P    G Ó R K A   J A K L I Ń S K A

Górka Jaklińska 15
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Mirosław Czyż
tel. –
Naczelnik OSP – Dariusz Sieńko
tel. –

O S P    K A R W I N

Karwin 3
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Mieczysław Jelonek
tel. (12) 386 94 05
Naczelnik OSP – Tadeusz Kubik
tel. (12) 386 90 51

O S P    Ł Y S Z K O W I C E

Łyszkowice 42
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Ryszard Strojek
tel. 600 998 709
Naczelnik OSP – Mieczysław Konieczny

O S P   M U N I A C Z K O W I C E

Muniaczkowice 23
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Sylwester Zasada
tel. –
Naczelnik OSP – Przemysław Ziarko
tel. –

O S P    P O L E K A R C I C E

Polekarcice 33
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Krzysztof Gorczyca
tel. (12) 386 59 35
Naczelnik OSP – Łukasz Wawro
tel. 668 991 076

O S P   P O S Ą D Z A

Posądza 138
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Piotr Płaszewski
tel. 724 724 384
Naczelnik OSP – Przemysław Tomczyk
tel. 796 914 888

O S P    P I O T R K O W I C E  W I E L K I E

Piotrkowice Wielkie 86
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Czesław Domagała
tel. (12) 386 95 81
Naczelnik OSP – Aleksander Szopa
tel. 607 165 605

O S P    P R Z E S Ł A W I C E

Przesławice 31
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Mieczysław Szopa
tel. (12) 385 93 83
Naczelnik OSP – Jerzy Adamczyk
tel. (12) 385 93 44

O S P    S Z A R B I A

Szarbia 57
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Kazimierz Marciński
tel. (12) 386 93 66
Naczelnik OSP – Jerzy Tomczyk
tel. (12) 386 92 28

O S P    W I E R Z B N O

Wierzbno 36
32-104 Koniusza

Zastępca Prezesa Rafał Stańczyk
tel. 600 070 240
Naczelnik OSP – Sławomir Nagło
tel. 604 055 664

O S P    W R O N I N

Wronin 20
32-104 Koniusza

Prezes OSP – Stanisław Nowak
tel.607 807 870
Naczelnik OSP – Ryszard Jagiełło