• Weź dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu.
  • Skorzystaj z pomocy Ekodoradcy w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu “Czyste Powietrze”

FUNKCJONOWANIE PUNKTU KONSULTACYJNO-INFORMACYJNEGO

Ekodoradca w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu “Czyste Powietrze” przyjmuje mieszkańców codziennie od poniedziałku do piątku godzinach 7:30-15:30. Wszelkie informacje można uzyskać również pod numerem telefonu:
12 386 91 00 wew. 23

INFORMACJE O PROGRAMIE “CZYSTE POWIETRZE” I KORZYŚCIACH Z UDZIAŁU W NIM

Do kogo kierowany jest program?

Do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

WWW.CZYSTEPOWIETRZE.GOV.PL

„Czyste Powietrze” Gmina Koniusza w liczbach:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 595
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 432
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 241
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5 672 502,25 zł

Aktualne dane