Uncategorized

/Uncategorized

Informacja Wójta Gminy Koniusza z 15 listopada 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji

2018-11-19T00:34:20+00:00

Informacja Wójta Gminy Koniusza z 15 listopada 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji - projekt "Program Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok". I

Informacja Wójta Gminy Koniusza z 15 listopada 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji 2018-11-19T00:34:20+00:00

Informacje dla organizacji pozarządowych

2018-10-05T04:41:27+00:00

Znasz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? Zgłoś ją do Nagrody „Kryształy Soli” Dzięki nagrodzie „Kryształy Soli” możemy docenić ich pracę, zaangażowanie i podziękować im za działalność na rzecz innych, a także pokazać ich codzienny wysiłek. Nagroda pozwala również wzmocnić wizerunek organizacji w świadomości mieszkańców. W tegorocznej edycji najlepsza organizacja pozarządowa z Małopolski zostanie uhonorowana nagrodą Grand Prix oraz otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Termin zgłaszania organizacji do 15 października 2018 r. Więcej informacji - LINK   Chciałbyś docenić lidera podziwianego od lat za to, że aktywnie działa na rzecz innych ludzi? Zgłoś [...]

Informacje dla organizacji pozarządowych 2018-10-05T04:41:27+00:00

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol

2018-09-24T22:06:18+00:00

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol Urząd Gminy Koniusza przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września upływa termin wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty ww. III raty należy dokonać w kasie w Urzędzie Gminy Koniusza, najpóźniej do 28 września 2018 r. (piątek) do godziny 15.00. Wpłaty można dokonać również przelewem na numer konta bankowego 93 8597 0001 0040 0400 0488 0002.  W tytule przelewu należy podać numer raty, rok, numery zezwoleń oraz adres lokalizacji punktu sprzedaży. Jednocześnie informujemy, że niedokonanie opłaty we wskazanym terminie skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia. Zezwolenie wygasa  z upływem 30 dni od dnia, [...]

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol 2018-09-24T22:06:18+00:00

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ZIELONA Z DNIA 17.09.2018 r.

2018-09-17T12:04:23+00:00

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ZIELONA Z DNIA 17.09.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Zielona, że po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu wykonano powtórne badania laboratoryjne. Próbki wody pobrane ze stałych punktów poboru wodociągu publicznego Zielona nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych wody.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ZIELONA Z DNIA 17.09.2018 r. 2018-09-17T12:04:23+00:00