Sesje Rady Gminy

/Sesje Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 października 2018 r.

2018-10-12T00:52:54+00:00

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 października 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Uchwały w sprawie: a) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Koniusza do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz [...]

XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 października 2018 r. 2018-10-12T00:52:54+00:00

Posiedzenie komisji Rady Gminy

2018-10-05T04:44:01+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, - Rewizyjnej, informują, że w dniu 9 października 2018 r. (tj. wtorek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Koniusza do wieloletniego programu wspierania [...]

Posiedzenie komisji Rady Gminy 2018-10-05T04:44:01+00:00

XLV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 13 września 2018 r.

2018-09-07T21:53:08+00:00

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 13 września 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Informacja z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2018 roku. 8. Uchwały w sprawie: a) zmiany budżetu gminy na 2018 rok, b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025, c) utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października [...]

XLV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 13 września 2018 r. 2018-09-07T21:53:08+00:00

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

2018-09-03T14:39:11+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, - Rewizyjnej, informują, że w dniu 6 września 2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Sprawozdanie z wykonanie budżetu za 1-sze półrocze 2018 roku, 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy [...]

Posiedzenia Komisji Rady Gminy 2018-09-03T14:39:11+00:00

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 10 sierpnia 2018 r.

2018-08-07T19:09:03+00:00

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 10 sierpnia 2018 r. Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 10 sierpnia 2018 r. ( tj. piątek), o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Uchwała w sprawie zmiany budżety gminy na 2018 rok. 6. Odpowiedź na interpelacje i wnioski Radnych. 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 8. Zakończenie.   _____________________________________________________________________________________________________________________________________ WAŻNE: Sesja będzie w całości nagrywana - dźwięk i obraz. Nagrania [...]

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 10 sierpnia 2018 r. 2018-08-07T19:09:03+00:00

XLIII Sesja Rady Gminy Koniusza – 31 lipca 2018

2018-07-25T12:42:42+00:00

XLIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 31 lipca 2018 r. Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 31 lipca 2018 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia, Przyjęcie porządku obrad, Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji, Interpelacje i wnioski Radnych, Wnioski Sołtysów, Wnioski Kierowników Jednostek, Uchwały w sprawie: a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, b) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia, modernizacji systemu monitoringu i bieżącego remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach, [...]

XLIII Sesja Rady Gminy Koniusza – 31 lipca 2018 2018-07-25T12:42:42+00:00

Informacje na temat planowanych posiedzeń Komisji Rady Gminy

2018-07-17T00:09:09+00:00

Informacje na temat planowanych posiedzeń Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, - Rewizyjnej, informują, że w dniu 19 lipca 2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw [...]

Informacje na temat planowanych posiedzeń Komisji Rady Gminy 2018-07-17T00:09:09+00:00

SESJA RADY GMINY – 28.06.2018

2018-07-03T02:40:03+00:00

SESJA RADY GMINY – 28.06.2018 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 czerwca 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025. Odpowiedź na interpelacje i wnioski Radnych. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Zakończenie. WAŻNE: Informujemy, że w związku ze zmianą tzw. ustaw samorządowych i wprowadzonym przez nie obowiązkiem nagrywania i publikowania nagrań z Sesji Rady Gminy, od najbliższej sesji wszystkie sesje będą [...]

SESJA RADY GMINY – 28.06.2018 2018-07-03T02:40:03+00:00