administrator

/administrator

About administrator

This author has not yet filled in any details.
So far administrator has created 25 blog entries.

Dofinansowanie na ekologiczne rozwiązania dla firm

2018-07-05T15:20:53+00:00

Chcesz zainwestować w ekologiczne rozwiązania w Twojej firmie? Zamierzasz zwiększyć efektywność energetyczną przedsiębiorstwa? Teraz masz szansę zrealizować swoje plany, a na ich realizacje otrzymać dofinansowanie z RPO. Do końca wakacji, a dokładnie do 28 sierpnia br., potrwa nabór wniosków w ramach nowego konkursu, który pozwoli małopolskim firmom być bardziej eko. W ogłoszonym niedawno konkursie dofinansowane zostaną m.in. projekty zakładające poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw, poprzez głęboką modernizację energetyczną obiektów czy zastosowanie technologii efektywnych energetycznie. Na dotację mogą liczyć także zadania uwzględniające wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Pierwszy krok – audyt efektywności energetycznej W zgłaszanych projektach kluczowe znaczenie będzie miał [...]

Dofinansowanie na ekologiczne rozwiązania dla firm 2018-07-05T15:20:53+00:00

Informacje dla rolników na temat suszy – WAŻNE!

2018-07-05T12:25:12+00:00

Informacje dla rolników na temat suszy - WAŻNE! Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 04.07.2018 został złożony przez Wójta Gminy Koniusza wniosek do Wojewody Małopolskiego, o powołanie komisji ds. oszacowania szkód spowodowanych suszą na terenie Gminy Koniusza. Wraz z wnioskiem zostały także złożone wszystkie wnioski, które trafiły do tej pory do Urzędu Gminy w Koniuszy od rolników. Poniżej zamieszczamy komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie dotyczący kredytów klęskowych dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę. Kredyty klęskowe - ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu. Warunki uzyskania kredytu klęskowego: 1. Warunek konieczny - trzeba posiadać protokół oszacowania [...]

Informacje dla rolników na temat suszy – WAŻNE! 2018-07-05T12:25:12+00:00

OCZYSZCZACZE POWIETRZA DLA PRZEDSZKOLI

2018-07-04T14:25:56+00:00

OCZYSZCZACZE POWIETRZA DLA PRZEDSZKOLI   Do przedszkoli na terenie całej małopolski trafią oczyszczacze powietrza ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Oczyszczacze trafią do tych gmin które wyraziły chęć ich otrzymania. Do Gminy Koniusza trafi aż 10 takich urządzeń - największa liczba pośród gmin Powiatu Proszowickiego. Zostaną one umieszczone w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Oczyszczacze będą przekazane placówką nieodpłatnie na własność.   Mimo, że obecnie poza sezonem grzewczym jakoś powietrza w naszym rejonie jest względnie dobra, nie należy zapominać o problemach z zanieczyszczeniem które występują w okresie jesienno-zimowym. Dlatego tak ważne jest aby działać w tym zakresie wielotorowo - już teraz przypominamy [...]

OCZYSZCZACZE POWIETRZA DLA PRZEDSZKOLI 2018-07-04T14:25:56+00:00

INFORMACJA dla osób posiadających nieruchomość o powierzchni powyżej 3500 m2 – Państwowe Gospodarstwo  Wodne “Wody Polskie”

2018-07-03T18:13:07+00:00

INFORMACJA dla osób posiadających nieruchomość o powierzchni powyżej 3500 m2 - Państwowe Gospodarstwo  Wodne "Wody Polskie"  Konsekwencją realizacji prawa wodnego i zasady zwrotu kosztów jest opracowanie  w nowej ustawie katalogu usług wodnych, do którego wprowadzono regulacje dotyczące opłat, mające, zgodnie z założeniem, zastąpić dotychczasowe uregulowania obowiązujące w tym zakresie na gruncie przepisów Prawa ochrony środowiska. Wprowadzony w prawie wodnym katalog usług wodnych oraz opłat za te usługi stanowi jeden z instrumentów ekonomicznych w gospodarowaniu wodami od stycznia 2018 r. obejmować będzie, co do zasady, wszystkie podmioty korzystające  z wody. W myśl przyjętych rozwiązań, opłatę za usługi wodne (opłatę stałą i opłatę [...]

INFORMACJA dla osób posiadających nieruchomość o powierzchni powyżej 3500 m2 – Państwowe Gospodarstwo  Wodne “Wody Polskie” 2018-07-03T18:13:07+00:00

Ogłoszenie  Wójta Gminy Koniusza  z dnia 2 lipca 2018 r.

2018-07-03T03:21:54+00:00

Or. 524.2.2018 Koniusza, dnia 2 lipca 2018 r. Ogłoszenie  Wójta Gminy Koniusza  z dnia 2 lipca 2018 r. o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku. Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Koniusza z dnia [...]

Ogłoszenie  Wójta Gminy Koniusza  z dnia 2 lipca 2018 r. 2018-07-03T03:21:54+00:00

Relacja z XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Koniusza

2018-07-03T02:45:03+00:00

Relacja z XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Koniusza Szanowni Państwo, poniżej publikujemy nagranie z przebiegu XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Koniusza, która miała miejsce 28.06.2018. Ponadto informujemy, że wszystkie nagrania będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy w Koniuszy – w zakładce: Urząd Gminy -> Rada Gminy -> Nagrania z Sesji Rady Gminy Koniusza

Relacja z XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Koniusza 2018-07-03T02:45:03+00:00

Nowa strona internetowa

2018-07-03T02:46:04+00:00

Nowa strona internetowa Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym rozpoczęła działanie nowa strona internetowa Urzędu Gminy w Koniuszy. Naszym celem jest aby stała się ona łatwo dostępnym źródłem informacji dla wszystkich mieszkańców. Jak wspominaliśmy wcześniej planujemy rozszerzyć politykę informacyjną Urzędu Gminy za pośrednictwem internetu i nowa strona wpisuje się właśnie w te działania. Podkreślamy, że wszystkie nowe rozwiązania staramy się przygotowywać z myślą o mieszkańcach naszej gminy, więc jeśli mają Państwo pomysł lub sugestie jakie funkcjonalności powinna jeszcze posiadać strona Urzędu Gminy to bardzo prosimy o zgłoszenie. Strona będzie cały czas rozbudowywana – w najbliższym czasie pojawi się na niej m.in. kalendarz [...]

Nowa strona internetowa 2018-07-03T02:46:04+00:00

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU Z PODDZIAŁANIA 4.1.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

2018-07-03T03:13:16+00:00

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU Z PODDZIAŁANIA 4.1.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH   Urząd Gminy Koniusza, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu z Poddziałania 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. montaż: – Instalacji solarnych ( panele fotowoltaiczne oraz solary) – Pomp ciepła – Kotłów na pellet przekazuje poniżej wzór umowy przygotowany przez Lidera projektu tj. Gminę Kocmyrzów- Luborzyca. Umowy te przeznaczone są dla mieszkańców, którzy deklarowali chęć udziału w projekcie i dokonali wszystkich formalności. Umowa dotyczy ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, wynikających z montażu i eksploatacji instalacji. Prosimy o zapoznanie się [...]

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU Z PODDZIAŁANIA 4.1.1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 2018-07-03T03:13:16+00:00

SESJA RADY GMINY – 28.06.2018

2018-07-03T02:40:03+00:00

SESJA RADY GMINY – 28.06.2018 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 czerwca 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025. Odpowiedź na interpelacje i wnioski Radnych. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Zakończenie. WAŻNE: Informujemy, że w związku ze zmianą tzw. ustaw samorządowych i wprowadzonym przez nie obowiązkiem nagrywania i publikowania nagrań z Sesji Rady Gminy, od najbliższej sesji wszystkie sesje będą [...]

SESJA RADY GMINY – 28.06.2018 2018-07-03T02:40:03+00:00