administrator

/administrator

About administrator

This author has not yet filled in any details.
So far administrator has created 69 blog entries.

Informacja Wójta Gminy Koniusza z 15 listopada 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji

2018-11-19T00:34:20+00:00

Informacja Wójta Gminy Koniusza z 15 listopada 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji - projekt "Program Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok". I

Informacja Wójta Gminy Koniusza z 15 listopada 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji 2018-11-19T00:34:20+00:00

XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 października 2018 r.

2018-10-12T00:52:54+00:00

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 października 2018 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Uchwały w sprawie: a) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Koniusza do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz [...]

XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 października 2018 r. 2018-10-12T00:52:54+00:00

Posiedzenie komisji Rady Gminy

2018-10-05T04:44:01+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, - Rewizyjnej, informują, że w dniu 9 października 2018 r. (tj. wtorek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Koniusza do wieloletniego programu wspierania [...]

Posiedzenie komisji Rady Gminy 2018-10-05T04:44:01+00:00

Informacje dla organizacji pozarządowych

2018-10-05T04:41:27+00:00

Znasz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? Zgłoś ją do Nagrody „Kryształy Soli” Dzięki nagrodzie „Kryształy Soli” możemy docenić ich pracę, zaangażowanie i podziękować im za działalność na rzecz innych, a także pokazać ich codzienny wysiłek. Nagroda pozwala również wzmocnić wizerunek organizacji w świadomości mieszkańców. W tegorocznej edycji najlepsza organizacja pozarządowa z Małopolski zostanie uhonorowana nagrodą Grand Prix oraz otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Termin zgłaszania organizacji do 15 października 2018 r. Więcej informacji - LINK   Chciałbyś docenić lidera podziwianego od lat za to, że aktywnie działa na rzecz innych ludzi? Zgłoś [...]

Informacje dla organizacji pozarządowych 2018-10-05T04:41:27+00:00

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol

2018-09-24T22:06:18+00:00

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol Urząd Gminy Koniusza przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września upływa termin wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłaty ww. III raty należy dokonać w kasie w Urzędzie Gminy Koniusza, najpóźniej do 28 września 2018 r. (piątek) do godziny 15.00. Wpłaty można dokonać również przelewem na numer konta bankowego 93 8597 0001 0040 0400 0488 0002.  W tytule przelewu należy podać numer raty, rok, numery zezwoleń oraz adres lokalizacji punktu sprzedaży. Jednocześnie informujemy, że niedokonanie opłaty we wskazanym terminie skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia. Zezwolenie wygasa  z upływem 30 dni od dnia, [...]

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol 2018-09-24T22:06:18+00:00