R.Ż. 271.21.2017                                                                                  Koniusza, dnia  04.01.2018 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.)  przekazuję informację  z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czernichów, Biórków Mały, Biórków Wielki, Gmina Koniusza” znak R.Ż.271.21.2017

 

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia kwotę  6 032 000,00 zł brutto

w tym: na rok 2018 r. kwotę  3 000 000,00 zł brutto, na rok 2019 r. kwotę 3 032 000,00 zł brutto

 

Informuję, że do dnia 04 stycznia 2018 r.  do godz.10:00 wpłynęły  następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa ( firma) i adres Wykonawcy

Cena  brutto oferty

Okres gwarancji w miesiącach

 

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.

Mochnaczka Wyżna 118

 33-380 Krynica-Zdrój

7 328 515,23 zł

60

2

 WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych Czesław Sztuk

ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec-Zdrój

7 994 640,66 zł

60

3

Konsorcjum Firm:

Lider: Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Czesław Ciszewski

Biórków Mały 79, 32-104 Koniusza

Partner: Zakład Sieci Sanitarnych

Zbigniew Kutryba Spółka z o.o.

ul. Drogowców 6, 32-400 Myślenice

7 966 106, 81 zł

60

4

P.U.S.H. „PRO-AQUA”

A.M.M. JASKÓŁA Sp.J.

ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów

6 745 320,00 zł

60

5

WOD-BUD sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik

11 011 831,05 zł

60

 

Warunki płatności i termin realizacji zgodnie z  SIWZ.

 

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa  ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń