R.Ż. 271.20.2017                                                                         Koniusza, dnia  29.12.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  przekazuję informację  z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza”                            znak:R.Ż.271.20.2017 - część I, II, III przedmiotu zamówienia.

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie:

1)  części I przedmiotu zamówienia pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki” kwotę  w wysokości 809 000,00 zł brutto,

2) części II przedmiotu zamówienia pn. „Budowa boiska trawiastego w miejscowości Koniusza” kwotę  w wysokości 165 000,00 zł brutto.

3)części III przedmiotu zamówienia pn. „ Budowa placów zabaw  w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza” kwotę w wysokości  254 000,00 zł brutto.

 

Informuję, że do upływu terminu składania ofert złożone  zostały następujące oferty:

Część I przedmiotu zamówienia pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki”

Nr oferty

Nazwa ( firma) i adres Wykonawcy

Cena  brutto oferty

Okres gwarancji

w miesiącach

 

1

TORAKOL Rajmund Zalewski

88-210 Dobre,  Koszczały 9

2 783 496,54 zł

60 miesięcy

Termin wykonania i warunki płatności zgodnie z  SIWZ.

 

 

Część II przedmiotu zamówienia pn. „Budowa boiska trawiastego w miejscowości Koniusza”

Nr oferty

Nazwa ( firma) i adres Wykonawcy

Cena  brutto oferty

Okres gwarancji

w miesiącach

 

1

 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BUD-MA” Maciej Kozik

32-126 Igołomia, Pobiednik Wielki 92

599 031,56 zł

60 miesięcy

Termin wykonania i warunki płatności zgodnie z  SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Część  III przedmiotu zamówienia pn. „ Budowa placów zabaw  w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza”

Nr oferty

Nazwa ( firma) i adres Wykonawcy

Cena  brutto oferty

Okres gwarancji

w miesiącach

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

 „BUD-MA” Maciej Kozik

32-126 Igołomia, Pobiednik Wielki 92

317 266,20 zł

60 miesięcy

2

PPE Poland Sp. z o.o.

41-600 Świętochłowice, ul. Metalowców 3A

336 245,58 zł

60 miesięcy

 

Termin wykonania i warunki płatności zgodnie z  SIWZ.

 

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek