R.Ż. 271.19.2017                                                                         Koniusza, dnia  12.12.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm)  przekazuję informację  z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa chodnika i kanalizacji opadowej we wsi Piotrkowice Małe przy drodze wojewódzkiej Nr 775 w Gminie Koniusza na odcinku od km 1+000,00 do km 1+522,85 odc. ref. nr 050 drogi wojewódzkiej Nr 775 ” znak: R.Ż. 271.19.2017.                                                                        

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia kwotę  450 000,00zł brutto.

 

Informuję, że do dnia 12 grudnia  2017r.  do godz.10:00 wpłynęły  następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa ( firma) i adres Wykonawcy

Cena  brutto oferty

Okres gwarancji w miesiącach

 

Termin realizacji

1

Wydobywanie i transport  piasku Zmechanizowane roboty ziemne

Bogdan Bryg

32-700 Bochnia, ul. Brzozowa 8

1 102 484,98zł

60

30.06.2018

2

 Firma Drogowa i Budowlana Struzik

32-010 Luborzyca, Luborzyca 3A

649 955,40zł

60

30.06.2018

3

Renergis s.c.

 Tomasz Lachor, Mariusz Grzyb

32-015 Kłaj, Targowisko 537

869 109,21zł

84

30.05.2018

4

P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior

32-200 Miechów, ul. Podmiejska 65

727 362,66zł

84

30.05.2018

5

Firma Budowlana „BRUKMAN”

Roman Staroń

32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 212

946 603,39zł

84

30.05.2018

 

 

 

6

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Ościeżnica

Grzegorz Czajkowski

32-005 Niepołomice, Staniątki 583

694 942,20zł

84

30.05.2018

7

TOM-BUD Firma Budowlano-Usługowa Wiesław Michalski

30-301 Kraków, ul. Zamkowa 19/9

689 719,06zł

84

30.05.2018

8

„WALKOR” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Ordys Lucjan, Bosutów, ul Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce

941 322,38zł

84

30.05.2018

 

Warunki płatności zgodnie z  SIWZ.

Otrzymują :

1)Strona internetowa  ( www.koniusza.pl)

2) Aa.                                                                                               

 

 

 

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń