Koniusza: Remont budynku remizy OSP w Pos鉅zy
Numer og這szenia: 170674 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi頊kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: tak, numer og這szenia w BZP: 135768 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zam闚ie Publicznych zosta這 zamieszczone og這szenie o zmianie og這szenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ丘Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. ma這polskie, tel. 012 3869039, faks 012 3869015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ丘EGO: Administracja samorz鉅owa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj鉍ego: Remont budynku remizy OSP w Pos鉅zy.

II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane.

II.3) Okrelenie przedmiotu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest wykonanie remontu budynku remizy OSP w Pos鉅zy. Zakres rob鏒 obejmuje: 1) wymian stolarki okiennej, 2) wymian bram gara穎wych i drzwi, 3) wykonanie instalacji odgromowej, 4) remont dachu, wymian obr鏏ek blacharskich i orynnowania, 5) termomodernizacj cian i stropu budynku - pow. 672,55m2, 6) odwodnienie z izolacj i ociepleniem fundament闚, 7)wykonanie opaski przy budynku.

II.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.44.30.00-4, 45.42.00.00-7, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 03.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

IV.5) Szacunkowa warto zam闚ienia (bez VAT): 211382,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN

         Cena wybranej oferty: 249794,97

         Oferta z najni窺z cen: 237800,00 / Oferta z najwy窺z cen: 332722,88

         Waluta: PLN.