R.Ż.271.10.2015                                                   Koniusza, dnia  29.05.2015 r.

 

 

Pn.: „Modernizacja ujęć wody, hydroforni i zbiorników wody pitnej w miejscowościach Gnatowice, Koniusza, Wronin, Muniaczkowice, Polekarcice, Chorążyce, Zielona”

 

data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 29.05.2015
Numer ogłoszenia:
129290 - 2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy : Ogłoszenia o zamówieniu

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 114360 - 2015 data 15.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, tel. 012 3869039, fax. 012 3869015.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: