R.Ż. 271.9.2.2015                                                                       Koniusza, dnia  16.06.2015 r.

 

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.),  Wójt Gminy Koniusza informuje,

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa  przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowiedokonano wyboru   najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 3 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe -„BUDMEX” Sp. z o.o. ul. Magazynowa 2,

33-300 Nowy Sącz,  za cenę brutto: 3 037 472,77zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 95% oraz okres gwarancji - 5%.Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 17.1.1., 17.1.2., 17.1.3. SIWZ.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

W postępowaniu złożono 11 ofert. Jeden Wykonawca  został wykluczony z  postępowania,  jego oferta  podlega odrzuceniu.

 

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1

„BUJAKOWSKI” 

Sp. z o.o.

Ul. Wspólna 13

30-654 Kraków

3 701 577,28zł

60

-

-

Wykonawca wykluczony z postępowania

Oferta podlega odrzuceniu

2

Stanisław Oleksy

Zakład Remontowo – Budowlany ”BUDOLEX”

Ujanowice 109

34-603 Ujanowice

3 396 373,39zł

60

84,96

0

84,96

3

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe -„BUDMEX” Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 2

33-300 Nowy Sącz

3 037 472,77zł

60

95

0

95

4

Zakład Remontowo-Budowlany

Sikora Marian

Os. Niwa 103a

34-400 Nowy Targ

3 276 904,46zł

67

88,06

1,46

89,52

5

„GRAND”

Zakład Usługowo –Produkcyjno-Handlowy

Andrzej Grygiel

Jasienna 200

 33-322 Korzenna

3 908 534,28zł

60

73,83

0

73,83

6

Konsorcjum:

Lider Konsorcjum: MURKRAK Sp. z o.o.

Sp. komandytowa

Węgrzce ul. B2, nr 9

32-086 Węgrzce

Partner Konsorcjum:

 Zygmunt Murdza

Zakład Remontowo Budowlany „MURDZA”

ul. Racławicka 27/19

32-200 Miechów

3 570 767,90zł

60

80,81

0

80,81

7

Firma Handlowa „MIKULEC”

 Andrzej Mikulec

Biała Niżna 504

33-330 Grybów

3 672 532,18zł

60

78,57

0

78,57

8

 

SAMSON Sp. z  o.o.

ul. Fabryczna 9

33-132 Niedomice

3 497 629,39zł

60

82,50

0

82,50

9

HEINICH- INVESTMENT

 Paweł Heinich

ul. Wapiennikowa 10A

25-112 Kielce

3 521 222,51zł

84

81,95

5

86,95

10

Lider Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe

Bogdan Romanek

Os.1000-Lecia 4b/12

33-340 Stary Sącz

Partner Konsorcjum:

Robert Złocki F.H.U.B. ”ZŁOCKI”

Kamionka Wielka 343

33-334 Kamionka Wielka

3 615 948,78zł

84

79,80

5

84,80

11

Jan Waz-Zakład Ogólnobudowlany

Koniuszowa 136

33-326 Mogilno

3 841 039,72zł

84

75,13

5

80,13

 

WÓJT

mgr inż. Wiesław Rudek