Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 r. (tj. czwartek) o godzinie 800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Analiza i rozpatrzenie skarg na Wójta Gminy Koniusza.
  3. Analiza i rozpatrzenie wniosków skierowanych do Rady Gminy Koniusza.
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  5. Zakończenie.