🌍💡 W obecnych czasach koszty energii to znaczący wydatek w budżecie każdego z samorządów, dlatego też podejmujemy działania, które mają ograniczyć wydatki gminy Koniusza w tym zakresie i przyczynić się do lepszego zarządzania energią.
📊 W pierwszej kolejności przygotowana zostanie analiza zużycia mediów (prądu, gazu, wody) w budynkach użyteczności publicznej, a na jej podstawie zostaną podjęte działania mające na celu wygenerowanie oszczędności, co jest niezwykle ważne, ponieważ mniej wydatków bieżących to więcej środków na inwestycje. 🏗
🏫 W ramach pilotażu na budynku przedszkola w Posądzy zostanie zainstalowany kompensator mocy biernej, który powinien obniżyć rachunki za energię elektryczną o około 50%, a w kolejnych trzech budynkach zostaną zainstalowane specjalistyczne mierniki zużycia energii (gazu, prądu, wody), z których dane pozwolą opracować rozwiązania do szerszego wdrożenia na terenie gminy. Wszystko to jest początkiem działań w zakresie znacznego zwiększenia samowystarczalności budynków użyteczności publicznej na terenie gminy i obniżenia kosztów ich bieżącego utrzymania.
👨‍💼🌿 Ponadto przez kolejne trzy lata na terenie gminy będzie zatrudniony ekodoradca, który będzie pomagał mieszkańcom w działania i formalnościach związanych z dofinansowaniami z programów, w ramach których można wymienić źródło ciepła czy też dokonać termomodernizacji budynku. W ramach pozyskanych środków, dostosowane zostanie również pomieszczenie pracy ekodoradcy w budynku urzędu gminy tak aby spełniało wymogi dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.
💶 Na powyższe działania gmina Koniusza w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, pozyskała dofinansowanie w kwocie: 376 885,94 zł, a całkowita wartość projektu to 443 395,22 zł.