SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że II Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 17 maja 2024 r. ( tj. piątek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Gminy Koniusza.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad II Sesji Rady Gminy Koniusza.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Wnioski Sołtysów.
 9. Wybór  członków  Komisji  stałych Rady Gminy.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) Powołania Komisji Stałych Rady Gminy,
b) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Koniusza,
c) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Koniusza,
d) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2024 rok.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Koniusza.