Łatwa energia – projekt Easy Energy.

W projekcie Easy Energy pracujemy nad prostymi, łatwymi do wdrożenia rozwiązaniami w zakresie oszczędności wody i energii dla budynków użyteczności publicznej, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu planowane są również szkolenia tzw.: Praktyków Energii, czyli osób zajmujących się aktywnym doradztwem w zakresie wprowadzania energooszczędnych rozwiązań o niskim poziomie zaawansowania technologicznego opracowanych w ramach projektu.

Informacje o projekcie:

Wiele budynków publicznych, a zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw w Rejonie Morza Bałtyckiego, nie wdrożyło jeszcze żadnych rozwiązań w zakresie oszczędzania energii.

Częściowo wynika to z faktu, że dostępne na rynku audyty energetyczne są kosztowne i czasochłonne, i przewidują wprowadzanie rozwiązań, które, choć niezwykle przydatne, zwrot inwestycji może trwać wiele lat. Gminy, z ich dużą liczbą budynków, oraz MŚP mają ograniczone rezerwy finansowe na inwestycje w obszarze inwestycji na polu energooszczędności lub czasami nie mają ich wcale. Dotyczy to w szczególności obszarów wiejskich, które mogą wnieść znaczący wkład w rozwój, pilotaż i transfer projektowych rozwiązań.

Unijna dyrektywa RePower przyjęta w grudniu 2022 r. podkreśla, że potencjał oszczędności tkwi w rozwiązaniach niskotechnologicznych i behawioralnych (zmiana codziennych zachowań). Potrzebne są proste rozwiązania, które można wdrożyć szybko, bez wysokich nakładów inwestycyjnych. Dokładnie takie rozwiązania są opracowywane (Pakiet Aktywności 1), wdrażane w 50 budynkach (Pakiet Aktywności 2), a następnie rozpowszechniane w ramach projektu Easy Energy (Pakiet Aktywności 3). Projekt koncentruje się w szczególności na obszarach izolacji budynków (Rezultat 1) i oszczędzania wody/energii elektrycznej (Rezultat 2). Dodatkowo, jako alternatywa dla Audytorów Energetycznych, po raz pierwszy na stałe szkoleni są tzw. Praktycy energii (rezultat 3). Praktycy Energii będą doradzać w zakresie energooszczędnych rozwiązań i ich wdrażania, ale przede wszystkim będą również trwale wzmacniać efektywność energetyczną w sektorze niskotechnologicznym, zarówno podczas trwania, jak i po zakończeniu projektu oraz w dłuższej perspektywie oferować usługi doradcze lokalnym władzom publicznym oraz MŚP.