W związku z planowanym rozpoczęciem wykonania zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1266 K w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Koniusza konieczne jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót – zgodnie z poniższą mapką.

Planowane wprowadzenie zmian 22.04.2024.

Czas obowiązywania zmian do dnia 29.04.2024