Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 37/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r.

.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU BEZ PRZETARGU

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

.

Nr działki

.

Opis

Nieruchomości/

powierzchnia

.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu najmu i termin wnoszenia opłat

Najemca

.

1.

.

Niegardów

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00021837/6

.

221/8

Lokal mieszkalny w budynku mieszczącym się w Niegardowie 72/2, o powierzchni mieszkalnej 58,80m2, wyposażony w instalacje: elektryczną, wod., gaz

.

Przeznaczona na cele mieszkalne

.

Z chwilą zawarcia umowy na czas określony (3 lata)

.

Czynsz 3,36 zł/m2 miesięcznie +VAT – do 10 -go każdego miesiąca z góry oraz opłaty za media i podatek od nieruchomości.

Aktualizacja w przypadku zmiany wysokości stawek czynszu.

Pierwsza umowa – osoba fizyczna

.

.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 11 kwietnia 2024 r.

do dnia 2 maja 2024 r.                                                                 

.

Wójt Gminy Koniusza

.

mgr inż. Wiesław Rudek

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Koniusza Nr 37/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r.

.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY BEZ PRZETARGU NA OKRES 5 LAT

.

Lp.

Położenie

nieruchomości

Właściciel/

nr księgi wieczystej

.

Nr działki

.

Opis

Nieruchomości/

powierzchnia

.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy i termin wnoszenia opłat

Dzierżawca

.

1.

.

Posądza

.

Własność: Gmina Koniusza

KR1H/00018009/9

.

145

Część dz. nr 145 o pow. 0,1000 ha, na której znajduje się budynek stacji paliw, bud. parterowy o pow. 39 m2, wyposażony w instalacje el., wod.-kan.. Obok wiata o pow. 85 m2, na konstrukcji stalowej, kryta blachą, zbiorniki na paliwo i dystrybutory. Teren pod wiatą utwardzony.

.

Przeznaczenie: Tereny usług publicznych (UP). Dzierżawa obiektu pod stację paliw. Zawarcie kolejnej umowy na okres 5 lat.

.

Przedłużenie umowy dzierżawy

od 1 sierpnia 2024 r. do 31 lipca 2029 r.

.

Czynsz miesięczny w wysokości 2400,00 zł netto płatny z góry do 10-go każdego miesiąca. Od stycznia 2025 r. stawka waloryzowana przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen ustalonego przez Prezesa GUS za rok poprzedzający.

.

Kolejna umowa       z dotychczasowym dzierżawcą

.

.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, a także na stronie internetowej oraz BIP Urzędu Gminy Koniusza w okresie:

od dnia 11 kwietnia 2024 r.

do dnia 2 maja 2024 r.                                                                 

.

.

Wójt Gminy Koniusza

.

mgr inż. Wiesław Rudek

.