WÓJT GMINY KONIUSZA

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz Zarządzenia nr 48/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Koniusza

OGŁASZA SPRZEDAŻ PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ

Opis techniczny przedmiotu sprzedaży:
1. Marka: Niewiadów
2. Typ: B750
3. Wariant: X75TB
4. Wersja: XD2413V6XX
5. Nr nadwozia: SWNB7500041319
6. Rok produkcji: 2008
7. Dopuszczalna ładowność: 505 kg
8. Największy dop. nacisk osi: 7,35 kN
9. Dop. masa całkowita pojazdu: 750 kg
10. Masa własna: 245 kg
11. Nr rejestracyjny: KPR V649

Stan techniczny przyczepki: Dobry (konieczność wymiany ogumienia)

Przyczepkę można obejrzeć i zapoznać się z jej stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (nr tel. 12 386 91 00)

CENA POJAZDU: Ustalona w wysokości 1 000,00 zł brutto

WARUNKI SPRZEDAŻY:
Osoby zainteresowane zakupem przyczepki samochodowej winny złożyć pisemną ofertę na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Koniuszy, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Sprzedaż środków trwałych bez przeprowadzania przetargu następuje w drodze negocjacji z zainteresowanym.

Wójt Gminy Koniusza
mgr inż. Wiesław Rudek