PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w następujące dni:

I czwartek miesiąca od godz. 16 00 do godz. 19 00
II czwartek miesiąca od godz. 16 00 do godz. 19 00
III czwartek miesiąca od godz. 16 00 do godz. 19 00
Ostatnia sobota miesiąca od godz. 8 00 do godz. 13 00

Do PSZOK można oddawać:

  •  Zużyte baterie i akumulatory
  • Przeterminowane lekarstwa, strzykawki
  • Zużyte świetlówki
  • Odpady po chemikaliach, farbach i lakierach (nie pochodzących z działalności gospodarczej)
  • Sprzęt RTV i AGD
  • Meble
  • Opony od samochodów osobowych
  • Gruz budowlany pochodzący z remontów
  • Opakowania wielomateriałowe i kartonowe
  • Odpady komunalne nie mieszczące się w pojemniku (wielkogabarytowe)

Uwaga! Elektroodpady (AGD, RTV) muszą być kompletne – nie wolno samodzielnie ich demontować.

Odbiór odpadów przez PSZOK jest nieodpłatny dla właścicieli nieruchomości uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dokumenty wymagane przy odbiorze odpadów: dowód osobisty oraz dowód dokonywanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.