Or.0021.31.2024            

22 marca 2024 r.

.

.

Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Koniusza zawiadamia, że w dniu 03.04.2024 roku (środa) w miejscowości Biórków Mały, w budynku Remizy OSP,

o godzinie 1900 odbędzie się zebranie mieszkańców dotyczące wyboru Rady Sołeckiej.

.

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Wybór Rady Sołeckiej.
5.Wolne wnioski.
6.Zakończenie.

.

.

.