23.02.2024

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach współpracy ponadlokalnej w Stowarzyszeniu Otulina Podkrakowska Gmina Koniusza bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskich w ramach programu Interreg Rejon Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027.

.

Tytuł projektu: Easy Energy Efficiency solutions for public buildings and small companies in the BSR

.

W wyniku realizacji projektu zostaną wypracowane łatwe do wdrożenia, nisko lub bez kosztowe i praktyczne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej w dwóch obszarach: obszar izolacji budynku i obszar zużycia ciepłej wody. Będą to rozwiązania, które różnią się od tych wysokokosztowych, inwestycyjnych, których realizacja powoduje osiągnięcie efektywności energetycznej na poziomie 30-40% w ramach pojedynczych inwestycji. Wypracowane łatwe do wdrożenia rozwiązania mają przynieś około 5-15% efektywności energetycznej, natomiast ponieważ są to proste, praktyczne rozwiązania, mogę być wdrażane w większej liczbie budynków, dzięki czemu gminy mogą uzyskać globalnie większą efektywność energetyczną na poziomie budynków użyteczności publicznej, będących w ich posiadaniu.

.

Więcej na: https://otulinapodkrakowska.pl/easy-energy/