SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że LI Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się 29 lutego 2024 r.
( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
  4. Interpelacje i wnioski Radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/144/2008 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Koniusza jako członka zwyczajnego – przedstawiciela sektora publicznego do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”,
  6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zakończenie.