Or.0021.28.2024                    

2 lutego 2024 r.

.

.

Z A W I A D O M I E N I E

.Wójt Gminy Koniusza zawiadamia, że w dniu 14.02.2024 roku (środa) w miejscowości Posądza, w budynku Remizy OSP, o godzinie 1900 odbędzie się zebranie mieszkańców dotyczące wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

.

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Wybór Sołtysa.
5.Wybór Rady Sołeckiej.
6.Wolne wnioski.
7.Zakończenie.

.

.

Wójt Gminy

mgr inż. Wiesław Rudek

.

.