SESJA RADY GMINY KONIUSZA

 

 Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLVIII Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 28 listopada 2023 r.
( tj. wtorek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji.
4. Interpelacje i wnioski Radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarbii,
b) udzielenia dotacji z budżetu dla Powiatu Proszowickiego,
c) zmiany budżetu Gminy Koniusza na 2023 rok,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.

6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie.