WÓJT GMINY KONIUSZA.

Nasz znak: R.Ż.6151.12.2023

               

Koniusza, dnia 16 listopada 2023 r.

.

.

OBWIESZCZENIE

.

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2023 r., poz.1082),

 

Wójt Gminy Koniusza

podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024 w obwodzie nr 56 dzierżawionym przez Koło ŁowieckieRyś” w Krakowie.

WÓJT
mgr inż. Wiesław Rudek

.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/24         

.

.Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości:

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza

– na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl oraz BIP

.

.

.

.

.

  .

.

.