Szanowni Państwo, Wójt Gminy Koniusza zwraca się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Koniusza w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3
sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości
kompostujących bioodpady.

Ankietę należy odesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza lub na e-mail: gmina@koniusza.pl do 31.01.2024 r.

Dodatkowe Informacje można uzyskać w pokoju nr 1 lub telefonicznie: (012) 386 91 00 wew. 25 lub za pośrednictwem e-mail: e.stopinska@koniusza.pl

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w  budynku Urzędu Gminy Koniusza

ANKIETA