Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, informuje, że w dniu 14 listopada 2023 r. (tj. wtorek) o godzinie 800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Analiza i rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Koniusza.
  3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  4. Zakończenie.