SMK.90.2.7/16/2023

Kraków, dnia 9 października 2023 r.

.

.

Szanowni Państwo,

informuję, że w terminie 09.10.2023 – 03.11.2023 odbywają się konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru

Funkcjonalnego (SUMP). Konsultacje społeczne przeprowadzane są poprzez zamieszczenie dokumentu SUMP w formie online wraz z formularzem zgłaszania uwag na stronie Obywatelskiego Krakowa: https://tiny.pl/c1vqw oraz przeprowadzenie 7 dedykowanych spotkań o charakterze warsztatowym – 2 spotkania w Krakowie oraz 5 spotkań w gminach pogrupowanych terytorialnie. Konsultacje obejmują zarówno gminy SMK, jak i gminy

Obszaru Funkcjonalnego SMK uwzględnione w SUMP. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram spotkań:

.

.

Termin

Miejsce

Gminy objęte spotkaniem

12.10.2023 r.,

g. 17:00 – 19:00

Skawina, sala w Miejskiej Bibliotece Publicznej (budynek dworca kolejowego w Skawinie), ul. Sikorskiego 18

SKAWINA, MOGILANY

oraz Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona Spytkowice, Sułkowice

13.10.2023 r.,

g. 16:00 – 18:00

Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4, sala

Obrad RMK

GMINA MIEJSKA KRAKÓW

17.10.2023 r.,

g. 16:00 – 18:00

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, Sala Obrad

Rady Miejskiej

WIELICZKA, BISKUPICE, ŚWIĄTNIKI GÓRNE

oraz Dobczyce, Gdów, Myślenice,

Siepraw

19.10.2023 r.,

g. 16:00 – 18:00

Zamek Królewski w

Niepołomicach, ul. Zamkowa 2, Sala Konferencyjna

NIEPOŁOMICE, IGOŁOMIA- WAWRZEŃCZYCE

oraz Drwinia, Kłaj, Koniusza, Nowe

Brzesko, Proszowice

23.10.2023 r.,

g. 16:00 – 18:00

Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, Sala Obrad Rady Gminy

Zabierzów

ZABIERZÓW, CZERNICHÓW, LISZKI, WIELKA WIEŚ

oraz Alwernia, Jerzmanowice-

Przeginia, Krzeszowice

24.10.2023 r.,

g. 16:00 – 18:00

Biblioteka i Centrum Kultury w

Michałowicach, Plac Józefa

MICHAŁOWICE, KOCMYRZÓW-

LUBORZYCA, ZIELONKI

.

.

Piłsudskiego 2, Sala

Konferencyjna

oraz Iwanowice, Skała, Słomniki,

Sułoszowa

30.10.2023 r.,

g. 16:30 – 18:30

Urząd Miasta Krakowa, Plac

Wszystkich Świętych 3/4, sala Obrad RMK

GMINA MIEJSKA KRAKÓW

.

Powyższe spotkania dedykowane są zarówno dla mieszkańców poszczególnych gmin, jak i pracowników lokalnej administracji publicznej, przeprowadzane będą przez Wykonawcę zewnętrznego (firma Kompleksowe Usługi Doradcze Maciej Gabory) przy udziale zespołu

roboczego zajmującego się przygotowaniem SUMP dla Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego. Niezależnie od podziału terytorialnego możliwy jest udział w spotkaniach w lokalizacjach innych, niż dedykowane dla danej gminy.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o opublikowanie informacji o konsultacjach społecznych gminnymi kanałami komunikacji. W załączeniu przesyłam do wykorzystania pełną informację o konsultacjach z odnośnikami do miejsc publikacji dokumentu, formularzem uwag oraz formularzem rejestracji udziału online w spotkaniach.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z p. Pawłem Guzkiem, tel. 575 187 581, mail pawel.guzek@metropoliakrakowska.pl, wszelkie informacje zawarte są pod ww. linkiem na stronie www.obywatelski.krakow.pl.

.

.

Z poważaniem,

Daniel Wrzoszczyk

.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

/podpisano elektronicznie/

.

.

.

Załączniki:

1. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP).

.

Otrzymują:

.

Włodarze gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

.

1)Pani Renata Gawlik, Wójt Gminy Biskupice,
2)Pani Danuta Filipowicz, Wójt Gminy Czernichów,
3)Pan Józef Rysak, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce,
4)Pan Marek Jamborski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
5)Pan Paweł Miś, Wójt Gminy Liszki,
6)Pan Antoni Rumian, Wójt Gminy Michałowice,
7)Pan Piotr Piotrowski, Wójt Gminy Mogilany,
8)Pan Roman Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice,
9)Pan Norbert Rzepisko, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina,
10)Pani Małgorzata Duży, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne,
11)Pan Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka,
12)Pan Krzysztof Wołos, Wójt Gminy Wielka Wieś,
13)Pani Elżbieta Burtan, Wójt Gminy Zabierzów,
14)Pan Bogusław Król, Wójt Gminy Zielonki,
15)a/a

.

Włodarze samorządów tworzących Obszar Funkcjonalny Metropolii Krakowskiej

.

1)Pani Beata Nadzieja-Szpila, Burmistrz Miasta i Gminy Alwernia,
2)Pan Bogusław Antos, Wójt Gminy Brzeźnica,
3)Pan Tomasz Suś, Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce,
4)Pan Jan Pająk, Wójt Gminy Drwinia,
5)Pan Zbigniew Wojas, Wójt Gminy Gdów,
6)Pan Robert Lisowski, Wójt Gminy Iwanowice,
7)Pan Tomasz Gwizdała, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia,
8)Pan Augustyn Ormanty, Burmistrz Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska,
9)Pan Zbigniew Strączek, Wójt Gminy Kłaj,
10)Pan Wiesław Rudek, Wójt Gminy Koniusza,
11)Pan Wojciech Pałka, Starosta Krakowski,
12)Pan Wacław Gregorczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Krzeszowice,
13)Pan Jarosław Szlachetka, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice,
14)Pan Krzysztof Madejski, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko,
15)Pan Grzegorz Cichy, Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice,
16)Pan Tadeusz Pitala, Wójt Gminy Siepraw,
17)Pan Krzysztof Wójtowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Skała,
18)Pan Paweł Knafel, Burmistrz Miasta i Gminy Słomniki,
19)Pan Mariusz Krystian, Wójt Gminy Spytkowice,
20)Pan Artur Grabczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Sułkowice,
21)Pan Stanisław Gorajczyk, Wójt Gminy Sułoszowa,
22)Pan Adam Kociołek, Starosta Wielicki