Trasa I

Lokal Wyborczy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niegardowie

Trasa i godziny Busa dowożącego Wyborców –
gminny bezpłatny transport na wybory 15.10.2023r.

Start /Przystanek 1

Przystanek 2

Przystanek 3

Przystanek 4

Cel

Przystanek 5

Budziejowice

.

.

Muniaczkowice

( obok p. Ziarko)

.

.

Muniaczkowice

( obok p. Mazur)

Muniaczkowice

Kępa

Lokal wyborczy

ZSP Niegardów

.

.

Niegardów Kolonia

.

Godz.7:00

.

.

.

Godz:7:05

.

Godz. 7:10

.

Godz. 7:12

.

Godz. 7:15

.

Odjazd 7:40

.

.

.

.

Godz. 7:20

.

Godz. 12:00

.

.

.

Godz:12:05

.

Godz. 12:10

.

Godz. 12:12

.

Godz. 12:15

.

.

Odjazd 12:30

.

.

.

.

Godz. 12:20

.

Trasa II

Lokal Wyborczy Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych

Trasa i godziny Busa dowożącego Wyborców –
gminny bezpłatny transport na wybory 15.10.2023r.

.

Start /Przystanek 1

.

Przystanek 2

.

Cel

Chorążyce Sołtys

Chorążyce Dom Ludowy

Lokal wyborczy

ZS Piotrkowice Małe

.

.

Godz.8:00

.

.

.

Godz:8:05

.

Godz. 8:10

.

Odjazd 8:20

.

.

.

.

Godz.13:00

.

.

.

.

Godz:13:05

.

.

Godz. 13:10

.

.

Odjazd 13:20

.

.

.

Trasa III

Lokal Wyborczy Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy

Trasa i godziny Busa dowożącego Wyborców –
gminny bezpłatny transport na wybory 15.10.2023r.

Start /Przystanek 1

Przystanek 2

Przystanek 3

Przystanek 4

Cel

Przesławice Rędzina

Przesławice wieś

Przesławice

(obok p. Drab)

Gnatowice

Lokal wyborczy

GOK Koniusza

.

.

.

Godz.9:00

.

.

.

Godz:09:02

.

Godz. 9:05

.

Godz. 9:10

.

Godz. 9:20

.

.

Odjazd godz. 9:40

.

.

.

Godz.14:00

.

.

.

Godz:14:02

.

Godz. 14:05

.

Godz. 14:10

.

Godz. 14:20

.

.

Odjazd godz. 14:35

.

.

.

.

Trasa IV

Lokal Wyborczy Szkoła Podstawowa w Biórkowie Wielkim

Trasa i godziny Busa dowożącego Wyborców –
gminny bezpłatny transport na wybory 15.10.2023r.

Start /Przystanek 1

Przystanek 2

Przystanek 3

Przystanek 4

Przystanek 5

Cel

Biórków Mały

Wiktoryjka

Biórków Mały

Remiza

Biórków Mały

(przystanek obok Sołtysa)

.

Zielona

( obok Sołtysa)

Zielona

(
przystanek obok P. Koń)

.

.

Lokal wyborczy

Szkoła Podstawowa w Biórkowie Wielkim

.

Godz.10:00

.

.

.

Godz:10:03

.

Godz. 10:05

.

Godz. 10:10

.

Godz. 10:15

.

Godz. 10:20

.

Odjazd: 10:40

.

.

.

Godz.15:00

.

.

.

Godz:15:03

.

Godz. 15:05

.

Godz. 15:10

.

.

.

Godz. 15:15

.

Godz.15:20

.

Odjazd godz. 15:40

.

Trasa V

Lokal Wyborczy Szkoła Podstawowa w Glewcu

Trasa i godziny Busa dowożącego Wyborców –
gminny bezpłatny transport na wybory 15.10.2023r.

Start /Przystanek 1

Przystanek 2

Cel

Glew

( przystanek obok p. Ulickich)

Glew

Remiza

Lokal wyborczy

SP Glewiec

.

.

.

Godz.11:00

.

.

.

Godz:11:02

.

Godz. 11:05

.

.

Odjazd godz. 11:15

.

.

.

Godz.16:00

.

.

.

Godz:16:02

.

Godz. 16:05

.

.

Odjazd godz. 16:15

.

.

.

.

Trasa VI

Lokal Wyborczy Remiza OSP w Wierzbnie

Trasa i godziny Busa dowożącego Wyborców –
gminny bezpłatny transport na wybory 15.10.2023r.

Start /Przystanek 1

Cel

Wąsów

Lokal wyborczy

OSP Wierzbno

.

.

.

Godz.11:20

.

.

.

Godz. 11:25

.

.

Odjazd godz. 11:30

.

.

.

Godz.16:20

.

.

.

Godz. 16:25

.

.

Odjazd godz. 16:30

.

.

.

Trasa VII

Lokal Wyborczy Remiza OSP w Wronin

Trasa i godziny Busa dowożącego Wyborców –
gminny bezpłatny transport na wybory 15.10.2023r.

Start /Przystanek 1

Cel

Wroniec

Lokal wyborczy

OSP Wronin

.

.

.

Godz.11:40

.

.

.

Godz. 11:45

.

.

Odjazd godz. 11:50

.

.

.

Godz.16:40

.

.

.

Godz. 16:45

.

.

Odjazd godz. 16:50

.

.

.

.