WÓJT GMINY KONIUSZA

Nasz znak: R.Ż.6151.9.2023               

Koniusza, dnia 2 października 2023 r.

.

.

OBWIESZCZENIE

.

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2023 r., poz.1082),

Wójt Gminy Koniusza

podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024 w obwodzie nr 33 dzierżawionym przez Koło ŁowieckieSokółŁętkowice.

.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/24

.

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości:

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza

– na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl oraz BIP

.

.

                  WÓJT

mgr inż. Wiesław Rudek

 


WÓJT GMINY KONIUSZA

Nasz znak: R.Ż.6151.10.2023

Koniusza, dnia 2 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2023 r., poz.1082),

Wójt Gminy Koniusza

podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024 w obwodzie nr 57  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach.

Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:
– Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2023/24

Niniejsza informacja podana zostaje do publicznej wiadomości:
– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Koniusza
– na stronie internetowej Gminy Koniusza www.koniusza.pl oraz BIP

 

 

WÓJT

mgr inż. Wiesław Rudek

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.