Gmina Koniusza prowadzi proces strategiczny na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020z poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) jego produktem będzie opracowanie i przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Koniusza na lata 2023 – 2033. W związku z powyższym zapraszany wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Strategii Rozwoju Gminy Koniusza na lata 2023 – 2033 w dniu 08.09.2023r. o godzinie 11 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy.