W związku z wystąpieniem na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zostało opublikowane Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego, proszowickiego, wielickiego i Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. 2023.5093).

Rozporządzenie zawiera nakazy i zakazy wprowadzone na obszarze objętym ograniczeniami, w tym na obszarze zagrożonym. 

Na terenie gminy Koniusza ,,obszar zagrożony” obejmuje następujące miejscowości:

 • Niegardów Kolonia
 • Gnatowice
 • Polekarcice
 • Koniusza
 • Posądza
 • Łyszkowice
 • Biórków wielki
 • Biórków Mały
 • Zielona
 • Wronin
 • Wroniec
 • Siedliska
 • Wierzbno
 • Szarbia
 • Glewiec
 • Wąsów
 • Czernichów
 • Glew

 

Posiadacze drobiu lub innych ptaków mają obowiązek między innymi:

 • Zgłoszenia miejsca utrzymywania drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • Utrzymywania drobiu i ptaków w pomieszczeniach zamkniętych lub innych miejscach, w sposób, który im uniemożliwia kontakt z dzikimi ptakami,
 • Utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • Karmienia i pojenia drobiu i ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę oraz wodę przed dostępem dzikich ptaków i ich odchodami.

W/w rozporządzenie wprowadza

 • Zakaz sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego – od drobiu.

Akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  (Dz. U. z 2022r. poz. 768) – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000768
 2. Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego, proszowickiego, wielickiego i Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. 2023.5093) – http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2023/5093/