Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biórkowie Wielkim

Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu